LAFET GRAN-MANMAN

Vandrèdi 10 mars apé-midi, lé gran-manman té envité vini pasé an bel moman an lékol maternel lanbouk Marigot épi ti-ich-yo.
Sé gran-moun-lan dansé zouk, mazouk, etc, épi sé timanmay-la. Yo-menm, résité an bel poézi pou gloriyé sé mami-a. Yo fè an bel défilé wob antan-lontan douvan sé zélèv-la.

An bel woulo bravo ba sé métres-la, direktris-la, sé tati-a. Mèsi ba sé gran-moun-lan.
An bel mèsi ba man Jacqua ba sé foto-a.