LASOTÈ PA KOTÉ BOUTONS D’OR

Mardi 2 mé 2023 pa koté Lanbouk Sainte-Marie, té ni an lasotè, an lékol maternel Les Boutons d’or. Ki Direktris, tati, métres, mété lanmen pou fè sé timanmay-la sav sa sa  yé an lasotè.

Misié Hervé LAVAL (asosiyasion K’Bich) ka aprann lé GS bat tanbou, chacha, chanté Bèlè, palé ek chanté kréyol dépi 6 lanné. O son lanmizik, tanbou, ti-bwa lavwa, Man Marie, Séligny épi Isauty fouyé tè. Sé ti-moun-lan planté ek wouzé lonyon-péyi, piman dou, pastek, konkonm, navé, léti… An bel jaden kréyol !

An lot asosiyasion osi té la endé sa fet.